Biblioteka

Prace Muzeum Ziemi

Biblioteka PAN Muzeum Ziemi w Warszawie jest biblioteką naukową, głównym celem jej działalności jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, jak również udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.

Udostępnianie zbiorów:

  • w czytelni: na miejscu ze zbiorów bibliotecznych może skorzystać każda osoba, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości
  • wypożyczenia: pracownikom Muzeum Ziemi, pracownikom innych instytucji naukowych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zbiory Biblioteki liczą prawie 54 000 jednostek inwentarzowych, stanowiąc jeden z większych w Polsce zasób piśmiennictwa specjalistycznego z zakresu nauk o Ziemi:

  • prawie 21 000 woluminów wydawnictw zwartych (książki i separata)
  • 1044 tytuły wydawnictw ciągłych (ponad 25 400 woluminów)
  • ponad 6500 jednostek inwentarzowych stanowiących   zbiory   specjalne   -  stare druki  i mapy
  • mikrofilmy, fotokopie, kasety VHS, dyski optyczne

Do najcenniejszych publikacji należą 82 stare druki oraz około 1100 woluminów wydanych w XIX wieku.

Na szczególną uwagę zasługują książki i druki z dziedziny muzealnictwa przyrodniczego, ochrony przyrody - ożywionej i nieożywionej, historii nauk geologicznych oraz publikacje o bursztynie.

Biblioteka Muzeum Ziemi PAN jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 9:00-14:30.

Kontakt:

  • Tel.: (22) 629-80-63 w.206
  • e-mail: biblioteka_mz@wp.pl

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI